Kurs maturalny

1. LICZBY RZECZYWISTE (POTĘGI i PIERWIASTKI)
2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
3. FUNKCJA LINIOWA
4. CIĄGI LICZBOWE