1. Uprość wyrażenie $\frac{2^{28} \cdot 3^{17}}{6^{17}}$.
rozwiązanie
2. Uprość wyrażenie $\frac{21^{25} \cdot 15^{42} \cdot 35^{57}}{3^{60} \cdot 7^{82} \cdot 5^{89}}$.
rozwiązanie
3. Oblicz $ log_{7} 49 + 4 $.
rozwiązanie
4. Oblicz $ log_{5} 625 + log_{2} 512 + log_{3} 729 $.
rozwiązanie
5. Oblicz $ log_{5} 625 - log_{5} 125 $.
rozwiązanie
6. Oblicz $ \frac{log_{7} 256}{log_{7} 2}$.
rozwiązanie
7. Oblicz $ log_{5} 81 \cdot log_{3} 5$.
rozwiązanie
8. Oblicz $log_6 \frac{1}{36} \cdot log_2 \frac{1}{128}$.
rozwiązanie
9. Oblicz $\sqrt[3]{9} \cdot \sqrt{27}$.
rozwiązanie
10. Zapisz zbiór liczb zawierających $x$ za pomocą przedziałów: $ x \lt 2 $
rozwiązanie
11. Zapisz zbiór liczb zawierających $x$ za pomocą przedziałów: $ x + 2 \lt 3 $
rozwiązanie
12. Zapisz zbiór liczb zawierających $x$ za pomocą przedziałów: $ -x \le 4 $
rozwiązanie
13. Zapisz zbiór liczb zawierających $x$ za pomocą przedziałów: $$ x \ge 2.5 \lor x \lt -12 $$
rozwiązanie
14. Zapisz zbiór liczb zawierających $x$ za pomocą przedziałów: $$ x \lt 4 \land -x \le 3.2 $$
rozwiązanie