1. Ile jest różnych liczb naturalnych 12-cyfrowych?
rozwiązanie
2. Ile jest różnych liczb naturalnych 12-cyfrowych nie zawierających zera?
rozwiązanie
3. Ile jest różnych liczb naturalnych 5-cyfrowych, gdzie żadna cyfra się nie powtarza?
rozwiązanie
4. Ile jest różnych liczb naturalnych 4-cyfrowych złożonych z cyfr 1 i 2?
rozwiązanie
5. Ile jest różnych liczb naturalnych 7-cyfrowych złożonych z cyfr 0, 1 i 8?
rozwiązanie
6. Ile jest różnych liczb naturalnych 4-cyfrowych podzielnych przez 2?
rozwiązanie
7. Ile jest różnych liczb naturalnych 3-cyfrowych, których suma wynosi 5?
rozwiązanie
8. Na ile różnych sposobów można usadzić 4 dziewczynki i 4 chłopców na ławce tak, aby żaden chłopiec nie siedział obok innego chłopca?
rozwiązanie
9. Ile jest liczb naturalnych 8-cyfrowych, w których zapisie występują 4 zera, 2 jedynki i 2 trójki?
rozwiązanie
10. Na ile sposób można ustawić 10 osób w kolejce?
rozwiązanie
11. Ile różnych słów 4-literowych można utwórzyć z liter należących do zbioru $\{A, B, C, D\}$ (Słowa nie muszą mieć sensu i litery mogą się powtarzać).?
rozwiązanie
12. Ile jest różnych liczb naturalnych 3-cyfrowych, których pierwsza cyfra jest parzysta, druga nieparzysta a trzecia jest podzielna przez 3?
rozwiązanie
13. Dane są dwa zbiory: $A = \{1, 2, 3\}$ oraz $B = \{2, 3, 4\}$. Ile różnych liczb naturalnych 4 cyfrowych można utworzyć w taki sposób, jeśli dwie pierwsze cyfry pochodzą ze zbioru $A$, a pozostałe dwie ze zbioru $B$?
rozwiązanie
14. Pewna restauracja oferuje 8 różnych zup oraz 5 różnych drugich dań, ile różnych zestawów obiadowych można utworzyć (zestaw = zupa + drugie danie)?
rozwiązanie
15. Ile jest różnych liczb nautralnych czterocyfrowych takich, że cyfra tysięcy jest większa od cyfry dziesiątek dwukrotnie?
rozwiązanie
16. Ze zbioru $A = \{1, 2, ..., 9\}$ wybieramy jedną liczbę, jakie jest prawdopodobieńśtwo, że wybrana liczba jest podzielna przez 3?
rozwiązanie
17. Rzucamy symetryczną monetą 5 razy. Jaka jest szansa, że 5 razy z rzędu wypadnie orzeł?
rozwiązanie
18. Ze zbioru liczb $A = \{1, 2, ..., 19\}$ losujemy jedną liczbę, jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba będzie kwadratem liczby naturalnej?
rozwiązanie
19. Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych losujemy kolejno dwie liczby, bez zwracania. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania dwóch liczb podzielnych przez 5?
rozwiązanie