1. Oblicz $424242^2-424241^2$.
rozwiązanie
2. Oblicz wartość wyrażenia $x^2 - 14x + 49$ dla $x = 3\sqrt{7} + 7$.
rozwiązanie
3. Oblicz wartość wyrażenia $x^2 + 2\sqrt{3}x + 3$ dla $x = -\sqrt{3} + 1$.
rozwiązanie
4. Sprowadź wyrażenie $(-7x + 2y)^2$ do najprostszej postaci.
rozwiązanie
5. Sprowadź wyrażenie $(2x - 3)^2 $ do najprostszej postaci.
rozwiązanie
6. Sprowadź wyrażenie $ (x + y - 1)^2 $ do najprostszej postaci.
rozwiązanie
7. Sprowadź wyrażenie $ (x - y)(x - 2)(x + 1) $ do najprostszej postaci.
rozwiązanie
8. Rozłóż wyrażenie $4 - 9x^2 $ na czynniki.
rozwiązanie
9. Rozłóż wyrażenie $ 256 - 81x^4 $ na czynniki.
rozwiązanie
10. Rozłóż wyrażenie $ x^3 - 27 $ na czynniki.
rozwiązanie
11. Rozłóż wyrażenie $ x^4 - y^4 $ na czynniki.
rozwiązanie
12. Rozłóż wyrażenie $ x^4 + x^3 $ na czynniki.
rozwiązanie
13. Rozłóż wyrażenie $ (x - 2) - 7(x - 2) $ na czynniki.
rozwiązanie
14. Rozłóż wyrażenie $ 2x - 8 + 3(x - 4)^2 $ na czynniki.
rozwiązanie
15. Oblicz wartość wyrażenia $ (2 - \sqrt{2})^2 $.
rozwiązanie
16. Oblicz wartość wyrażenia $ (\sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{2})^3 $.
rozwiązanie
17. Oblicz wartość wyrażenia $ \sqrt{6(\sqrt{6} + \frac{\sqrt{24}}{2})^2} $.
rozwiązanie
18. Uprość wyrażenie $ 9^7 + 3^{10} - 27^4 $.
rozwiązanie
19. Oblicz wartość wyrażenia $ \sqrt[4]{16} + \sqrt[3]{64} - \sqrt{\frac{4}{9}} $.
rozwiązanie
20. Oblicz wartość wyrażenia $ \frac{\sqrt{27}}{3\sqrt{54}} $.
rozwiązanie
21. Oblicz $ 3^2 + 9^\frac{1}{2} $.
rozwiązanie
22. Oblicz $ \frac{5 \cdot 6^{37}}{36^{12}} + 6^{13}$.
rozwiązanie
23. Uprość wyrażenie $ 4^{12} + 16^7 - 8^9 + 64^3$.
rozwiązanie