1. Czy liczba $x = 8$ jest rozwiązaniem równania $\frac{x - 7}{x + 2} \cdot 10x + 2 = 10$?
rozwiązanie
2. Rozwiąż równanie $ 3x + 2 = 0$
rozwiązanie
3. Rozwiąż równanie $ 4\frac{1}{2}x - 7 = 2x + \frac{3}{4} $
rozwiązanie
4. Rozwiąż równanie $ -x + 2 = 3(x - 4) $
rozwiązanie
5. Rozwiąż równanie $ -2\frac{2}{5}x - 3\frac{1}{3} = 0 $
rozwiązanie
6. Rozwiąż równanie $ -2(4x - \frac{1}{3}) = -2 $
rozwiązanie
7. Rozwiąż równanie $ x^2 - 4 = 0$
rozwiązanie
8. Rozwiąż równanie $ 2x^2 - 4x + 2 = 0 $
rozwiązanie
9. Rozwiąż równanie $ 2x^2 - x + 4 = 0 $
rozwiązanie
10. Rozwiąż równanie $ (x - 3)(x - 2) = 2x + 14 $
rozwiązanie
11. Rozwiąż równanie $ 3(x^2 - 3) = 3 - 5x $
rozwiązanie
12. Rozwiąż równanie $ x^2 - 16 = x - 4 $
rozwiązanie
13. Rozwiąż równanie $ 3x^2 - 18x + 27 = x - 3 $
rozwiązanie
14. Rozwiąż nierówność $x \lt 2x$
rozwiązanie
15. Rozwiąż nierówność $2x - 3 \ge x $
rozwiązanie
16. Rozwiąż nierówność $ -x + \frac{1}{7} \gt x $
rozwiązanie
17. Rozwiąż nierówność $ 2x \lt 2(x - 3) $
rozwiązanie
18. Rozwiąż nierówność $x^2 - 5 \gt 1$
rozwiązanie
19. Rozwiąż nierównośĆ $ 2x - 3 \lt 5 - x^2 $
rozwiązanie