1. Naszkicuj wykres funkcji liniowej, która jest opisana wzorem $f(x) = 2x - 2$.
rozwiązanie
2. Naszkicuj wykres funkcji liniowej, która jest opisana wzorem $f(x) = \frac{1}{3}x - 1$.
rozwiązanie
3. Naszkicuj wykres funkcji liniowej, która jest opisana wzorem $f(x) = -1\frac{1}{2}x + 1$.
rozwiązanie
4. Wyznacz miejsca zerowe fynkcji $f(x) = -1\frac{1}{2}x + 1$.
rozwiązanie
5. Wyznacz miejsca zerowe fynkcji $f(x) = \frac{1}{3}x - 1$.
rozwiązanie
6. Dane jest funkcja opisana wzorem $f(x) = \frac{1}{3}x - 1$. Dla jakiej wartości $x$ funkcja przyjmuje wartość 7.
rozwiązanie
7. Dane jest funkcja opisana wzorem $f(x) = 7x + 2$. Dla jakiej wartości $x$ funkcja przyjmuje wartość 16.
rozwiązanie
8. Wyznacz wartość najmniejszą funkcji określonej wzorem $f(x) = 7x^2 + 2$.
rozwiązanie
9. Dla jakich argumentów funkcja $f(x) = \frac{2}{3}x - 7$ przyjmuje wartości dodatnie.
rozwiązanie
10. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej $f$, wiedzą, że $f(1) = 3$, $f(0) = 1$ oraz $f(5) = 51$.
rozwiązanie