1. Kąt wpisany i środkowy są oparte na tym samym łuku. Jaka jest miara kąta wpisanego, jeśli miara kąta środkowego wynosi $27^{\circ}$.
rozwiązanie
2. Kąt wpisany i środkowy są oparte na tym samym łuku. Jaka jest miara kąta wpisanego, jeśli miara kąta środkowego jest od niego większa o $37^{\circ}$.
rozwiązanie
3. Dane są dwa okręgi $O_1$ oraz $O_2$ styczne zewnętrznie, o promieniach $r_1 = 2$ i $r_2 = 4$. Pewna prosta jest styczna do $O_1$ w punkcie $p_1$ oraz do $O_2$ w punkcie $p_2$. Oblicz $|p_1p_2|$.
rozwiązanie
4. Oblicz pole trójkąta $ABC$ wiedząc, że: $$|AB| = 3, |BC| = 4, \measuredangle ABC = 30^{\circ}$$
rozwiązanie
5. Oblicz pole trójkąta $ABC$ wiedząc, że: $$|AB| = \frac{3}{4}, |BC| = 2\frac{1}{3}, $\measuredangle ABC = 45^{\circ}$$
rozwiązanie
6. Trójkąt $ABC$ jest podobny do trójkąta $KLM$. Oblicz długości boków trójkąta $KLM$, wiedząc, że trójkąt $ABC$ jest równoboczny, $|AB| = 2\frac{1}{2}$ oraz pole trójkąta $ABC$ jest dwukrotnie mniejsze od pola trójkąta $KLM$.
rozwiązanie
7. Dany jest trójkąt prostokątny $ABC$, o przyprostokątnych $|AB| = 2$, $|BC| = 3$ wpisany w okrąg. Oblicz promień tego okręgu.
rozwiązanie