1. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty $A = (1, 3)$ i $B = (3,7)$ w postaci ogólnej i kierunkowej (jeśli to możliwe).
rozwiązanie
2. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty $A = (-1, 1)$ i $B = (7,7)$ w postaci ogólnej i kierunkowej (jeśli to możliwe).
rozwiązanie
3. Zbadaj, czy punkty $A, B$ i $C$ są wpółliniowe $A = (1, 5), B = (2, 8), C = (3, 11) $
rozwiązanie
4. Czy zadane proste są prostymi równoległymi: $y_1 = 2x + 4, y_2 = 2x - 3 $.
rozwiązanie
5. Czy zadane proste są prostymi równoległymi: $y_1 = 2x + 3, y_2 = -2x + 3 $.
rozwiązanie
6. Czy zadane proste są prostymi równoległymi: $y_1 = -x + \frac{1}{3}, y_2 = -x - \frac{3}{5} $.
rozwiązanie
7. Czy zadane proste są prostymi prostopadłymi: $y_1 = -x + 3\frac{2}{3}, y_2 = x - \frac{2}{7} $.
rozwiązanie
8. Czy zadane proste są prostymi prostopadłymi: $y_1 = -3x + \sqrt{3}, y_2 = -x - 7\frac{2}{7} $.
rozwiązanie
9. Wyznacz punkty wspólne prostych $y_1 = -x + \frac{1}{2}$ oraz $y_2 = 2x + 4$
rozwiązanie
10. Wyznacz współrzędne środka odcinka o końcach w punktach $A = (1, 2)$ oraz $B = (2, -1)$
rozwiązanie
11. Oblicz odległość między dwoma punktami $A = (\sqrt{2}, 2)$ oraz $B = (\sqrt{7}, -1)$
rozwiązanie