1. Krawędź sześcianu ma długość $a$. Oblicz pole powierzchni bocznych oraz objętość tego sześcianu.
rozwiązanie
2. Oblicz dłuść krawędzi sześcianu, którego przekątna jest równa $\sqrt{5}$.
rozwiązanie
3. Oblicz długość przekątnej graniastosłupa, które wysokość wynosi $2\sqrt{3}$ a podstawą jest prostokąt o bokach równych $3$ oraz $\sqrt{2}$.
rozwiązanie
4. Wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego mają długość $\sqrt{2}$. Oblicz objętość oraz pole powierzchni bocznych tego graniastosłupa.
rozwiązanie
5. Pewien graniastosłup ma 15 krawędzi, jaka figura jest podstawą tego graniastosłupa?
rozwiązanie
6. Dany jest stożek, którego pole powierzchni podstawy wynosi $16\pi$. Wysokość tego stożka jest dwa razy dłuższa od promienia podstawy. Oblicz objętość stożka.
picture
rozwiązanie